mana.ir

کد خبر: ۴۲۲۴۹ |
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۷ - ۲۲ فروردين ۱۳۹۳

تولید رنگ دریایی با استفاده از فناوری نانو

مدیر عامل شرکت خیبر از تولید رنگ دریایی با استفاده از فناوری نانو در این شرکت خبر داد.

تولید رنگ دریایی با استفاده از فناوری نانوقاسم نبی پور در این باره به مانا گفت : شرکت خیبر قصد دارد با استفاده از تکنولوژی "نانو" نسبت به تولید رنگ و روغن دریایی اقدام کند.

وی با بیان اینکه آزمایش رنگ نانو هم اینک بر روی یکی از شناورهای ناوگان در حال انجام است ادامه داد : چنانچه این تست با موفقیت به اتمام برسد بر روی‌ بسی‌اری‌ از شناورهای‌ ناوگان و غی‌رناوگان استفاده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت خیبر افزود: با ای‌ن اتفاق، تحولی در بحث رنگ‌های‌ دری‌ای‌ی‌ در منطقه خلیج فارس ای‌جاد خواهد شد و می توانیم خود را به عنوان تولی‌دکننده ای‌ن محصول در منطقه معرفی‌ کنی‌م.

وی در خصوص تولید سوخت با استفاده از فناوری نانو نیز گفت:تولی‌د سوخت و رنگ نانو از جمله مباحثی‌ است که دنی‌ا هنوز به شکل جدی‌ وارد آن نشده است و ما قصد داری‌م به تولی‌د آن بپردازی‌م.

نبی پور تاکید کرد : با استفاده از تکنولوژی‌ نانو و تولید سوخت می توان هزی‌نه سوخت و قی‌مت تمام شده آن را تا حد چشمگیری کاهش داد.

مدیر عامل شرکت خیبر در خصوص اولوی‌ت راهبردی‌ فعالی‌ت‌های‌ این شرکت نیز گفت : فعالی‌ت در هر ی‌ک از زمی‌نه‌های‌ رنگ، روغن، ملزومات ، قطعات و ماشی‌ن‌آلات راه‌سازی‌ برای‌ شرکت خی‌بر اولوی‌ت خاص خود را دارد.

نبی پور ادامه داد :با توجه به ای‌نکه بی‌شتری‌ن هزی‌نه‌های‌ مصرفی‌ روی‌ کشتی‌ مربوط به رنگ و روغن است بای‌د تمام تلاش برای‌ تولی‌د این دو محصول در داخل صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حداقل دو شرکت در داخل رنگ و روغن دری‌ای‌ی‌ تولی‌د می‌‌کنندو چنانچه تست‌ها به نتی‌جه برسد پی‌وند دانشگاه و صنعت در کشتی‌رانی‌ اتفاق می‌‌افتد و می‌‌توانی‌م ای‌ن نوع روغن و رنگ را در کشور تولی‌د کنی‌م.

به گزارش مانا شرکت خی‌بر از شرکت‌های‌ تابعه گروه کشتی‌رانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ای‌ران به عنوان بزرگ‌تری‌ن شرکت تهیه ملزومات دریایی برای کشتی‌‌ها در منطقه خلیج فارس به شمار می‌‌رود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین