۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۹
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور برگزار می‌کند؛

آغاز سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

آغاز سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور به منظور تهیه و تدوین برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور سلسله نشست های هم اندیشی را با حضور دستگاه ها، سازمان های عضو شورای عالی صنایع دریایی کشور، مراکز آموزشی و پژوهشی، انجمن های علمی و تخصصی، نخبگان، متخصصان و بخش خصوصی مرتبط با امور دریایی برگزار می‌نماید.
کد خبر: ۹۷۷۸۵

به گزارش خبرنگار مانا، حکمرانی و سیاست گذاری یکپارچه، تقسیم کار ملی، مدیریت کارآمد و چابک، الزامات برنامه های توسعه دریا محور و پیشران ها، روش های تأمین  مالی و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، زنجیره های ارزش و مدل های کسب و کار دریایی، قطب های اقتصادی درحاشیه سواحل و جزایر، توسعه زیست بوم‌های چند‌منظوره دریایی، آینده پژوهی، پژوهش، فناوری پیشرفته و صنایع دانش بنیان دریایی، آموزش و تأمین سرمایه انسانی متخصص، صنایع کشتی سازی و صنایع فراساحل( نظامی و غیر نظامی)، هویت ایرانی اسلامی و تاکید بر ابعاد امنیتی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست در توسعه دریا محور عناوین این نشست های تخصصی است.

جلسات تخصصی مذکور روزهای شنبه و دوشنبه به مدت دو ماه (آذر و دی ماه) در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. 

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار