۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۲

شهرک ورزش‌های دریایی در سواحل مکران ایجاد می‌شود

مسئول میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی  و تالابی کشور از تنفیذ تفاهم‌نامه همکاری مشترک سه جانبه با میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی، دفتر توسعه گردشگری داخلی و فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی خبر داد.
کد خبر: ۹۷۴۷۲

شهرک ورزش‌های دریایی در سواحل مکران ایجاد می‌شود

مهدی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به اهمیت و نقش مهم فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی در رونق هر چه بیشتر گردشگری دریایی و آبی کشور، از رایزنی و بررسی فرصت‌های مشترک همکاری و هم‌افزایی با فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی کشور خبر داد.

به گفته مسئول میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی کشور به زودی تفاهم‌نامه همکاری مشترک سه جانبه با میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی، دفتر توسعه گردشگری داخلی و فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی تنفیذ خواهد شد.

وی در ادامه گفته‌های خود بیان داشت: تبیین زمینه‌های همکاری، زمینه سازی برای عقد همکاری چند جانبه و نهایتاً دعوت از فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی برای عضویت در میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی، تالابی کشور از جمله مواردی است که قرار است در جلسه مشترک مطرح شود.

شیرخانی اذعان داشت: پس از امضای تفاهم نامه، گام نخست در این همکاری سه جانبه که به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در نظر گرفته شده از سوی میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی کشور است، ایجاد شهرک ورزش‌های دریایی در ساحل مکران می‌باشد.

مسئول میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی کشور، ادامه داد: این شهرک قرار است پس از عقد قرار‌داد ما بین میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی ایجاد شود.

به گفته وی، همکاری فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی به عنوان متولی اصلی ورزش‌های دریایی نقش بسیار مهمی در شکل گیری شهرک ورزش‌های دریایی و ساحلی به عنوان یکی از مهمترین پتانسیل‌های توسعه گردشگری در سواحل مکران خواهد داشت.

شیرخانی با اشاره به اینکه هنوز جانمایی و مطالعات ایجاد این شهرک انجام نشده است، گفت: به محض عقد تفاهم نامه سه جانبه، مطالعات اولیه و مکان یابی توسط تیم کارشناسی میز ملی گردشگری دریایی، ساحلی و تالابی کشور انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی می‌تواند در زمینه سرمایه‌گذاری و نیز جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این شهرک بسیار مؤثر عمل کند.

ارسال نظرات
آخرین اخبار