۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۶

آگهی مناقصه عمومی مدیریت فنی ۳ فروند شناور

یک شرکت کشتیرانی در نظر دارد مدیریت فنی ۳ فروند شناور را از طریق مناقصه واگذار نماید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار