۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۲

تخلیه‌وبارگیری ۲۱۴ میلیون تن کالا در بنادر ایران طی سال ۱۴۰۱

تخلیه‌وبارگیری ۲۱۴ میلیون تن کالا در بنادر ایران طی سال ۱۴۰۱
میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰۱ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۶۶۰ تن بوده که در قیاس با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۹۵۵۳۰
به گزارش مانا، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان سال ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۸ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۶۸۳ تُن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۵۰ میلیون و هزار و ۳۳ تُن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۸ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۷۱۶ تن بوده که حاکی از رشد ۱۴ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و رشد ۵ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.
 
بارگیری کالاها
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی سال گذشته معادل ۷۵ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۶۲۴ تُن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵۹ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۴۹۲ تُن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۳۵ میلیون و ۱۹ هزار و ۱۱۶ تُن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۱۰ درصدی در بخش بارگیری کالاهای نفتی، ‌رشد ۳ درصدی در بخش بارگیری کالاهای نفتی و رشد ۷ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ است.
 
تخلیه و بارگیری کالا
جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای نفتی طی سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۳۰۷ تُن و جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۰۹ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۵۲۵ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۲۱۳ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۸۳۲ تُن بوده که حاکی از رشد ۱۱ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۲ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۶ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، نسبت سال ۱۴۰۰ است.
 
عملیات کانتینری
تخلیه‌و‌بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی سال ۱۴۰۱، معادل ۲ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۲۵ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۴ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار