mana.ir

روز جهانی دریانورد بر دریانوردان دریادل مبارک باد

      
برچسب ها - هشدار دریایی
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزایش سرعت وزش باد در سواحل استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج خلیج فارس، هشدار دریایی سطح نارنجی در سواحل استان بوشهر صادر شد.
کد خبر: ۹۹۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در خلیج‌فارس و نوار ساحلی این استان خبر داد و گفت: ارتفاع موج در خلیج فارس به بیش از ۳ متر افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۹۹۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی در سواحل استان گفت: در این وضعیت ضمن افزایش سرعت وزش باد تا ۵۰ کیلومتر در ساعت موج دریا در خلیج فارس و سواحل استان بوشهر تا ۲.۵ متر افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۹۸۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در خلیج‌فارس و نوار ساحلی استان بوشهر گفت: با افزایش سرعت وزش باد تا ۵۰ کیلومتر در ساعت خلیج‌فارس متلاطم و مواج شد.
کد خبر: ۹۸۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان گفت: در این راستا با افزایش شدت وزش باد ارتفاع موج دریا در خلیج‌فارس به حدود ۲.۵ متر می‌رسد.
کد خبر: ۹۸۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزایش سرعت وزش باد تا ۵۰ کیلومتر در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج خلیج فارس، هشدار دریایی سطح نارنجی در سواحل استان بوشهر تا ۱۰ فروردین صادر شده است.
کد خبر: ۹۸۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از افزایش سرعت وزش باد بر روی خلیج فارس خبر داد و گفت: در این راستا با افزایش ارتفاع موج دریا هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان صادر شد.
کد خبر: ۹۸۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۲

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی این استان خبر داد و گفت: ارتفاع موج در خلیج فارس به بیش از ۲.۵ متر افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۹۸۴۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان گفت: در این راستا با افزایش شدت وزش باد ارتفاع موج دریا در خلیج‌فارس به حدود ۲ متر می‌رسد.
کد خبر: ۹۸۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: سرعت ۵۰ کیلومتری وزش باد و ارتفاع موج دریا در خلیج فارس تا ۲.۵ متر از مخاطرات این هشدار دریایی است.
کد خبر: ۹۸۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی این استان خبر داد و گفت: بر اثر این مخاطره ارتفاع موج خلیج‌فارس در برخی مناطق ساحلی استان بوشهر به ۳ متر خواهد رسید.
کد خبر: ۹۸۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: در این راستا ضمن افزایش سرعت وزش باد بر روی خلیج‌فارس تا ۵۰ کیلومتر ارتفاع موج دریا در نوار ساحلی استان بوشهر نیز به ۳ متر رسید.
کد خبر: ۹۸۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی گفت: سواحل خلیج فارس در استان بوشهر متلاطم شد و ارتفاع موج دریا تا ۳ متر افزایش یافت.
کد خبر: ۹۸۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: در این راستا ضمن افزایش سرعت وزش باد تا ۴۰ کیلومتر در ساعت ارتفاع موج دریا تا ۲ متر افزایش یافت.
کد خبر: ۹۸۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی استان بوشهر گفت: در این راستا ضمن مواج شدن خلیج فارس ارتفاع موج دریا افزایش یافت.
کد خبر: ۹۸۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در خلیج‌فارس گفت: افزایش سرعت وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید و ارتفاع موج خلیج فارس از جمله مخاطرات این هشدار دریایی است.
کد خبر: ۹۷۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان گفت: در این راستا با افزایش شدت وزش باد ارتفاع موج دریا در خلیج‌فارس به حدود ۲.۵ متر افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۹۷۷۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی استان خبر داد و گفت: سرعت ۶۰ کیلومتری وزش باد و ارتفاع موج دریا در خلیج فارس تا ۳ متر از مخاطرات این هشدار دریایی است.
کد خبر: ۹۷۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در نوار ساحلی استان گفت: در این راستا با افزایش سرعت وزش باد ارتفاع موج دریا در خلیج‌فارس به حدود سه متر می‌رسد.
کد خبر: ۹۷۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در نوار ساحلی استان گفت: در این راستا با افزایش شدت وزش باد ارتفاع موج دریا در خلیج‌فارس به حدود ۳ متر می‌رسد.
کد خبر: ۹۷۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

آخرین اخبار