کتاب "آینده پژوهی استراتژیک - مهندسی هوشمندانه آینده" منتشر شد

کتاب "آینده پژوهی استراتژیک - مهندسی هوشمندانه آینده" تألیف دکتر بابک حسنی جلیلیان به تازگی از سوی انتشارات کیان دانش منتشر شده است.
کد خبر: ۹۷۷۹۳

کتاب

به گزارش مانا، پیش‌گفتار این کتاب ۱۶۰ صفحه‌ای، به بررسی تلاقی برنامه ریزی استراتژیک، آینده نگری و مدیریت در چشم انداز پویای فردا می‌پردازد که می‌تواند راهنمای جامع و کاربردی برای رهبران، مدیران و متخصصانی باشد که به دنبال گذار از پیچیدگی‌های آینده با اعتماد به نفس و چابکی هستند. همچنین از طریق ترکیب تفکر رؤیایی، بینش‌های عملی و مثال‌های دنیای واقعی، نقشه راهی برای متحول کردن شیوه‌های مدیریت و استفاده از قدرت آینده پژوهی استراتژیک فراهم می‌کند.  

در فصل نخست این کتاب کلیات آینده پژوهی به رشته تحریر درآمده است تا نگاهی کلی به خواننده داده شود. فصل دوم کتاب با هشدار در مورد تغییرات روز افزون عوامل محیط پیرامونی، به ضرورت آینده پژوهی در مدیریت می‌پردازد. در فصل سوم مبانی علمی آینده پژوهی و روش‌های اجرایی متعددی که در معتبرترین کتاب‌ها آورده شده و در معروف‌ترین سازمان‌ها آزموده شده است دسته بندی و ارائهشده است. در فصل چهارم عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت آینده پژوهی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است.   درفصل پنجم اهمیت حیاتی تفکر استراتژیک و نقش رهبری در یک دنیای پویا گوشزد شده و فصل ششم به چگونگی تصمیم گیری استراتژیک برای آینده و استفاده از مدل‌ها و الگو‌های موجود می‌پردازد. فصل هفتم ضرورت بازنگری مستمر در ساختار‌ها و فرهنگ سازمانی و اصول مدیریت چابک را در کنار محدودیت‌های متعدد توضیح می‌دهد. فصل هشتم استفاده از فنّاوری و داده در مدیریت آینده و تأثیر فنّاوری‌های نوظهور در تغییر شکل کسب و کار‌ها را به بحث می‌گذارد. فصل نهم به تغییر پیشرو در آینده می‌پردازد و ضرورت تصمیم گیری پیش دستانه برای پیشگیری از غافلگیری در آینده را یادآور می‌شود. فصل دهم نیز ضرورت حضور فعال و تعاملی در شبکه‌های دیجیتالی را یادآور می‌شود. فصل یازدهم ملاحظات اخلاقی و مسئولیت اجتماعی را برای رهبری پایدار در آینده متذکر می‌گردد و در فصل آخر آینده پژوهی را با چند توصیه کلیدی و ذکر چند مطالعه موردی از سازمان‌های آینده‌نگر و همچنین ضرورت یادگیری مادام العمر برای رهبران آینده‌نگر تبیین می‌کند.

شایان ذکر است کتاب "مدیریت استعداد‌های استراتژیک" نوشته دکتر جلیلیان نیز چندی پیش به چاپ رسیده است.

ارسال نظرات
آخرین اخبار