روز جهانی دریانورد بر دریانوردان دریادل مبارک باد

      
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۹

استحصال زمین از دریا بدون مجوز معضل جدی محیط زیست کشور

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: مسئولیت آسیب‌های وارد به محیط زیست دریایی و ساحلی ناشی از استحصال  زمین از دریا به منظور ساختن اسکله‌های تفریحی، موج شکن، سکو، استقرار صنایع و آب شیرین کن به عهده تمام وزارتخانه‌ها و ارگان‌های کشور است.
کد خبر: ۹۵۳۴۷

استحصال زمین از دریا بدون مجوز معضل جدی محیط زیست کشور

مجتبی ذوالجودی در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: استحصال زمین از دریا به منظور ساختن اسکله‌های تفریحی، موج شکن، سکو، استقرار صنایع و آب شیرین‌کن که منجر به تخریب زیستگاه های ساحلی- دریایی، از بین رفتن گونه‌های در خطر انتقراض، از بین رفتن زیبایی بصری و نابودی اکولوژیک دریایی می‌شود هم اکنون به یک معضل مهم محیط زیست دریایی و ساحلی تبدیل شده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، بیان داشت: مسئولیت ایجاد این معضل مهم محیط زیست دریایی و ساحلی به عهده تمام وزاتخانه ها و ارگان‌های کشور و رفع آن نیازمند همکاری مشترک ارگان ها و وزارتخانه های کشور است.

به گفته وی، هماهنگی های بیشتر بین وزارتخانه و سازمان حفاظت محیط زیست و نیز التزام به قوانین و مقررات محیط زیست از مهمترین ضروریات برای رفع این مشکل است.

ذوالجودی همچنین در ادامه گفته‌های خود تأکید کرد: استحصال ضروری نیز نیازمند اخذ مجوز و نیز مطالعات زیست محیطی است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از مهمترین راهکارها جهت حل معضل استحصال دریا بدون مجوز محیط زیست توسط ارگان‌ها و وزارتخانه‌های کشور به بهانه توسعه اقتصادی را اعمال جریمه های سنگین اعلام کرد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان  حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرد: با همکاری تمام وزارتخانه‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست جهت اخذ مجوز برای استحصال های ضروری زمین از دریا بتوانیم به این معضل مهم زیست محیطی در کشور خاتمه دهیم.

ارسال نظرات
آخرین اخبار