۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۰

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (فروش کفی های ۲۰ فوتی ، ۴۰ فوتی و قفسه آلومینیوم حمل بار)

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد ۳۵ دستگاه کفی ۲۰ فوتی، ۹ دستگاه کفی ۴۰ فوتی و نیز ۳۹ دستگاه قفسه آلومینیومی حمل بار (مستعمل) را از طریق مزایده، به صورت یک جا به فروش برساند.
کد خبر: ۹۴۷۶۰

متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ اسناد مزایده را دریافت و همچنین در صورت نیاز به انجام بازدید به نمایندگان این شرکت به آدرس بندرعباس، نبش سه راه جهانگردی،  و بوشهر، چهار راه شیلات، خیابان والفجر، مراجعه نمایند.

کفی ۲۰ فوت:  تعداد کل ۳۵ دستگاه که  ۱۸ دستگاه در بوشهر  ۱۷ دستگاه در بندر عباس مستقر می‌باشند.

کفی ۴۰ فوت: ۹ دستگاه در بندر عباس مستقر می‌باشند.

قفسه آلو مینیومی: ۳۹ دستگاه در بندربوشهر  مستقر می‌باشند.

شماره تماس نماینده شرکت در بندرعباس: حسین صبوری نیکو  شماره تماس:۰۹۱۱۳۸۱۴۸۲۵

شماره تماس نماینده شرکت در بندربوشهر: افشین شکری  شماره تماس:۰۹۱۷۳۶۸۶۲۸۴

 

فرم شرایط شرکت در مزایده تجهیزات بندری

فرم خود اظهاری تجهیزات بندری مستقر در بندر بوشهر

ارسال نظرات
آخرین اخبار