۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰

رشد ۷ درصدی تخلیه و بارگیری کالا‌های نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور

رشد ۷ درصدی تخلیه و بارگیری کالا‌های نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور
میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی سه ماهه نخست امسال، معادل ۵۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۳۰۶ تن بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۹۳۲۴۲

به گزارش مانا، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل شش میلیون و ۵۲۷ هزار و ۴۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۱۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۴۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۸ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۸۱ تن بوده که حاکی از رشد شش درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی سه ماهه نخست سال جاری معادل ۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۷۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۴ میلیون و ۷۴ هزار و ۵۴۹ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۳ میلیون و ۹۲۵ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۹ درصدی بارگیری کالاهای نفتی و رشد ۵ درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان خرداد  ۱۴۰۱، معادل ۲۵ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۱۷ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۸۸۹ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۵۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۳۰۶ تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۵ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۷ درصدی درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱، معادل ۶۲۲ هزار و ۵۲۴ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۵۵۵ هزار و ۳۳۴ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

ارسال نظرات
آخرین اخبار