۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۳

تخلیه‌وبارگیری ۲۱۴ میلیون تن کالا در بنادر ایران طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

میزان تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان بهمن ماه سال جاری، معادل ۲۱۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۶۲ تن بود.
کد خبر: ۹۸۴۷۴
تخلیه‌وبارگیری ۲۱۴ میلیون تن کالا در بنادر ایران طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲
 
به گزارش مانا، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲۶ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۳۰ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۴۶ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۸۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۲ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۸۱ تن بوده است.
بارگیری کالاها
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان بهمن سال جاری، معادل ۷۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۱ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۶۶ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۰۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۴۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۵۲ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۷ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۲۳ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۱۴ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.
تخلیه و بارگیری کالا
جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای نفتی تا پایان بهمن ۱۴۰۲، معادل ۱۰۱ میلیون و ۰۳۸ هزار و ۰۸۰ تن و جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۱۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۷۸۲ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۲۱۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۶۲ تن بوده که حاکی از رشد ۵ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۱۲ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۹ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
عملیات کانتینری
تخلیه‌و‌بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار