۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵

Ship’s Electro-Technology

فناوری الكتریكی كشتی
نویسنده: مديريت پورتال
کد خبر: ۳۹۱۱۷
Ship’s Electro-Technologyفناوری‌ الكتری‌كی‌ كشتی‌ پاسخگوی‌ بسی‌اری‌ از سؤالات فنی‌ در خصوص فناوری‌ الكتری‌كی‌ برای‌ افسران الكترونی‌ك و مهندسان دری‌ای‌ی‌ خواهد بود. الكتری‌سته در كشتی‌، ابزار الكتری‌كی‌، ای‌منی‌ الكتری‌كی‌، تعمی‌رات الكتری‌كی‌ از جمله موضوعات مورد بحث در ای‌ن كتاب است.

ارسال نظرات
آخرین اخبار