mana.ir

News ID: 77081 |
Publish Date: 07:37 - 01 November 2017

همکاری سنگاپور و شل در زمینه هوشمندسازی

ادارۀ بندر و دریانوردی سنگاپور (MPA) و کشتیرانی شل تفاهم نامه ای در خصوص سوخت پاک، هوشمندسازی و دیجیتالی شدن امضا کردند.

همکاری سنگاپور و شل در زمینه هوشمندسازیبه گزارش گروه بین الملل مانا، تفاهم نامه همکاری در سه زمینۀ پیشرو در صنعت کشتیرانی مبنی بر سوخت پاک، هوشمندسازی و دیجیتالی شدن بین مدیر اجرایی بندر ادراۀ بندر و دریانوردی سنگاپور و مدیرعامل شرکت کشتیرانی شل در مسیر آسیاپسفیک- خاورمیانه امضا شد.
بر اساس این گزارش، بندر سنگاپور و شرکت کشتیرانی شل در پروژه های تحقیق و توسعه با یکدیگر و با هدف کاهش انتشار آلاینده ها، بهره مندی حداکثری از هوشمندسازی در بنادر و حمایت و توسعه از دیجیتالی شدن همکاری خواهند کرد.
در همین راستا، مدیر اجرای MPA گفت: سنگاپور سرمایه گذاری خود را برای افزایش توانمندی ها در آیندۀ این بندر ادامه خواهد داد تا یک خوشه قدرتمند دریایی با هدف ایجاد فرصت های شغلی ایجاد کند و در بین رقبا جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.
وی در پایان این خبر گفت: از همکاری با شرکای صنعتی مانند کشتیرانی شل بسیار خرسندیم تا بتوانیم تغییر دیجیتالی را در صنعت دریایی و در سنگاپور اعمال کنیم و از آن در زمینۀ تبادل الکترونیک اطلاعات، اتوماسیون، سیستم های هوشمند و انرژی پاک بهره مند شویم.
Your comment
Name:
Email:
* Comment:
most visited