mana.ir

کد خبر: ۸۲۳۱۵ |
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۶ - ۲۲ آبان ۱۳۹۷

تحویل شناورها در 2018 نسبت به 15 سال اخیر چگونه است؟

رویهم رفته Drewry انتظار دارد نرخ چارتری بازار فله خشک به روند بهبود خود تا سال 2020 ادامه دهد، با این وجود عوامل مشخصی می تواند این روند را کند سازد.

به گزارش گروه بین الملل مانا موسسه Drewry درجدیدترین تحلیل بازارفله خشک نوشت: درمورد تجارت کالاهای فله خشک خوش بین هستیم. تولید جهانی فولاد به طور چشم گیری درسال جاری میلادی افزایش یافته است. توسعه اقتصادی درکشورهای اصلی تولید کننده فولاد محرکی برای تولید بیشتر فولاد خواهد بود، درنتیجه از تجارت های سنگ آهن وذغال سنگ کک حمایت می کند. هم چنین حجم فزاینده ای از تجارت درمسیرهای طولانی مانند آمریکا-هند و کانادا-هند افزایش تقاضای تن مایل اضافی را به ارمغان می آورد و به دنبال مصرف قوی در کشورهایی آسیایی و آفریقایی، تجارت غلات قوی باقی می ماند. درسه ماهه نخست سال جاری میلادی تولید جهانی فولاد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 5.6 درصد را به نمایش گذاشت.

این گزارش ادامه داد: همانطورکه تنش تجاری بین آمریکا و چین افزایشی می یابد، بازار فله خشک با خطر روبه رو است، اما درمجموع انتظار می رود نرخ چارتری به روند بهبود خود تا سال 2020 ادامه دهد، هرچند عواملی مشخصی می تواند از سرعت این بهبود بکاهد.

drewry از مسیر کلی بازار فله خشک می گوید

تولید فزاینده فولاد منجر به استمرار تقویت واردات سنگ آهن درآسیا و اروپا وهم چنین افزایش واردات سنگ آهن به هند خواهد شد. درسه ماهه نخست سال جاری میلادی، هند یازده میلیون تن سنگ آهن را وارد کرد، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از شش میلیون تن را نشان می دهد. اما ازآن طرف علیرغم افزایش قابل توجه تولید فولاد، واردات سنگ آهن چین درسه ماهه نخست سال جاری میلادی روند نزولی را طی کرد به نظرمی رسد کارخانجات فولاد یک رویکرد محتاط را نسبت به انباشتن سیاهه سنگ آهن اتخاذ کرده اند.

موسسه Drewry درادامه همچنین نوشت: نسبت به تجارت ذغال سنگ حرارتی خوش بین نیستیم. حضور منابع تجدیدپذیر درحال رشد در اروپا منجر به تضعیف واردات ذغال سنگ خواهد شد. درآسیا، چشم انداز روشنی برای کشورهای اصلی وارد کننده ذغال سنگ مانند کره جنوبی، چین و ژاپن وجود ندارد. 

شایان ذکراست به دنبال افت تحویل شناورها انتظارمی رود ظرفیت ناوگان رشد 2.4 درصد را درسال جاری میلادی نشان دهد، درحالیکه درسال 2017 میلادی رشد مذکور 3.7 درصد بوده است. با توجه به قوانین سوخت آیمو و درنتیجه افزایش فعالیت اوراق، رشد ناوگان روند نزولی بیشتری را طی دو سال آینده به نمایش خواهد گذاشت.

درسال 2018 میلادی، مالکان نسبت به اوراق از خود تمایل چندانی نشان ندادند و تنها تعداد انگشت شماری شناور برای اوراق به فروش رسید. نرخ چارترها درسه ماهه چهارم سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت، ازاین رو انتظار نمی رود افزایش چشم گیری را درفعالیت اوراق شاهد باشیم.

اما با اجرائی شدن قانون آیمو از یکم ماه ژانویه سال 2020، فعالیت اوراق درمیان شناورهای قدیمی افزایش خواهد یافت، درحال حاضر 18درصد از ناوگان به لحاظ تعداد شناورها بیش از 15 سال عمر دارند و شناورها دراین دسته جزء کاندیدهای اصلی برای اوراق خواهند بود. طی سه سال آینده درحدود 900 شناور قراراست اوراق شوند، این روند به محدود کردن رشد ناوگان به زیر دو درصد کمک خواهد کرد.

به همراه فعالیت بالای اوراق، مجهز کردن شناورها به اسکرابرها عرضه شناور را کاهش خواهد داد. همانطورکه به ضرب العجل مطابقت با قانون سوخت آیمو نزدیک می شویم، مالکان بیشتری نسبت به نصب اسکرابرها در شناورهای جوان خود متمایل می شوند. برای مثال، شرکت فله خشک Safe Bulkers مستقر در موناکو تصمیم به مجهز کردن نیمی از ناوگان خود به اسکرابرها تا پایان سال 2019 میلادی گرفته است. افزون براین شرکت فله خشک Star bulk مستقر در یونان کل ناوگان خود را مجهز به اسکرابرها خواهد کرد. ناگفته نماند نصب اسکرابر بر روی یک فله بر یک ماه زمان خواهد برد، بنابراین درصورتی که شناورهای بیشتری مجهز به اسکرابر شوند، شاهد افت عرضه شناور در کوتاه مدت خواهیم بود.

به دلیل کاهش کلی رشد تجارت سنگ آهن، بهبود بازار فله بر کیپ سایز و حمل کننده غول پیکر سنگ معدن VLOC درسال 2019 میلادی کند و آهسته خواهد بود. عمدتا به دلیل افزایش شدید تقاضای تن مایل، رشد درآمد اگرچه با سرعت آهسته تراما به هرحال ادامه خواهد داشت.

درابتدای سه ماهه سوم سال جاری میلادی، Drewry پیش بینی افزایش نرخ کرایه حمل را کرده بود، اما با این وجود انتظار نمی رفت که نرخ کرایه حمل برای یک فروند فله بر کیپ سایز با پنج سال عمر از بیست هزار دلار در روز فرارتر رود. واردات قوی ذغال سنگ به چین و رکورد عرضه سنگ آهن از معدنS11D به رشد نرخ کرایه حمل بیش از 21 هزار دلار در روز درسه ماهه سوم سال جاری میلادی کمک کرد.

به عقیده Drewry، نرخ چارترکیپ سایز/VLOC افزایش بیشتر اگرچه جزئی را درسال 2019 میلادی به نمایش خواهد گذاشت. هرتاثیر ناشی ازافزایش تعرفه ها به تولید فولاد و ساخت و ساز داخلی آسیب وارد خواهد کرد. این مسئله از سرعت تجارت سنگ آهن خواهد کاست.

با این وجود، اگراقتصاد چینی بتواند درمقابل جنگ های تجاری تاب بیاورد، نرخ های کرایه حمل کیپ سایز/VLOC نزدیک به 5% درسال 2019 میلادی و بیش از ده درصد درسال 2020 افزایش خواهد یافت.

همانطورکه تقاضا برای فولاد در کشورهایی چون هند افزایش پیدا می کند، بازار تجارت ذغال کک داغ تر می شود. تغییرات سیاسی درهند فرصت های جذب بیشتری را برای فله برهای پاناماکس/پست پاناماکس فراهم می کند. انتظارمی رود نرخ کرایه حمل افزایش 500 دلاری را در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی تجربه کند.

تجارت های فزاینده ذغال کک و هیدروکسید آلومینیوم تقاضا برای شناورهای پاناماکس/پست پاناماکس را افزایش خواهد داد، انتظارمی رود واردات هیدروکسید آلومینیوم چین رشد بیش از پنج درصدی را درسال 2019 میلادی و بیش از هشت درصد را در سال 2020 تجربه کند. این روند تقاضای بیشتری را برای فله برهای کامسارماکس طی دو سال آینده فراهم خواهد کرد.

چنانچه تجارت هیدورکسید آلومینیوم درسال های اخیر به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است، سهم فله برهای کامسارماکس درناوگان کلی پاناماکس شیب صعودی به خود گرفته است.

مجموع 251 فروند پاناماکس از ابتدای سال 2016 میلادی تحویل داده شده است، ازاین تعداد تنها 20 فروند کمتر از 80 هزارDWT ظرفیت داشتند وبقیه شناورها بین 80 هزار الی 85 هزار DWT بودند. سدهای جدید درکانال پاناما وهم چنین افزایش سایز بسته ها سبب جذب کامسارماکس های بیشتری شده اند، این انتظارمی رود که سفارش های جدید در بخش پاناماکس در آینده بیشتر به کامسارماکس ها اختصاص داشته باشد.

چشم انداز مثبتی نسبت به فله برهای سوپراماکس درسه ماهه چهارم سال جاری میلادی وجود دارد. تقاضای کوتاه مدت برای فله برهای سوپراماکس عمدتا از تجارت محمولات ذغال سنگ، غلات و سویا نشات می گیرد. با توجه به تجارت بالای این سه کالا، جذب فله برهای مذکور قوی باقی خواهند ماند. با این وجود، تغییرات درتجارت سویا، که به عنوان یک کالا اصلی جذب سوپراماکس در مسیرهای طولانی ترظاهر شده است، تاثیرعمده و قابل توجهی را در بهره گیری سوپراماکس در سال 2019 میلادی خواهد داشت.

پیش بینی می شود میانگین ظرفیت ناوگان پاناماکس/پست پاناماکس به 223 میلیون DWT در سال 2019 میلادی برسد، ظرفیتی که حکایت از رشد نزدیک به دو درصد در مقایسه با ظرفیت ناوگان در سال جاری میلادی دارد.

درابتدای سه ماهه سوم سال جاری میلادی، پیش بینی می شود نرخ اجاره زمانی یک ساله برای یک فروند پاناماکس با عمر پنج سال به 13 هزار و 800 دلار در روز برسد. با این وجود تجارت کمتر ازحد انتظار ذغال سنگ درسه ماهه سوم سال جاری میلادی نرخ کرایه حمل را به 13 هزار و 400 دلار در روز تقلیل داد.

با این وجود برآورد می شود، نرخ اجاره زمانی یک ساله برای شناورهای پاناماکس به 16 هزار و 100 دلار در روز در پایان سال 2019 میلادی برسد. رقمی که حکایت از رشد 15 درصدی درمقایسه با نرخ پیش بینی شده برای سه ماهه چهارم سال جاری میلادی دارد.

واردات قویتر ذغال سنگ به چین و هند محرک افزایش نرخ چارتری درسال 2019 خواهد بود. رویهم رفته می توان گفت به دنبال رشد قوی تقاضا و افزایش شدید فعالیت اوراق، شاهد بهبود چشم گیر درآمد مالکان درسال 2019 میلادی خواهیم بود.

از لحاظ تعداد شناور، انتظارمی رود سال 2018 میلادی کمترین تعداد تحویل شناور برای بیش از 15 سال را به ثبت برساند. تعداد پایین تحویل شناور نتیجه مستقیم دفتر سفارش ساخت کم قطر است. با این وجود هم اکنون پیوستن کشتی های جدید به ناوگان با سرعت بیشتری از اوراق در حال رخ دادن است، برهمین اساس شاهد گسترش ناوگان هستیم.

drewry از مسیر کلی بازار فله خشک می گوید

ظرفیت ناوگان فله بر پاناماکس به 198 میلیون و 700 هزار DWT درپایان سال جاری میلادی خواهد رسید، رقمی که افزایش دو درصدی را نسبت به پایان سال 2017 میلادی نشان می دهد. انتظار میرود ظرفیت ناوگان به حدود 205 میلیون DWT در پایان سال 2023 برسد.

درابتدای سه ماه سوم سال جاری میلادی، پیش بینی شده بود که میانگین نرخ اجاره زمانی سوپراماکس به 13 هزار و 700 دلار در روز برسد، با این وجود رقم نهایی به 13 هزار دلار نزدیکتر بود. افزایش قابل توجه محمولات ذغال سنگ درسه ماهه چهارم سال جاری میلادی منجر به افزایش نرخ کرایه حمل به 13 هزار و 700 دلار در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی خواهد شد.

از آنجائیکه مالکان تلاش می کنند درآمد را به حداکثر برسانند،  شیب اوراق نزولی و تنها 19 فروند فله بر پاناماکس در کل سال جاری میلادی روانه یاردهای اوراق خواهد شد، این رقم پایین ترین سطح اوراق طی سالهای گذشته به شمار می آید. ناگفته نماند مجموع 167 فروند درسال 2017 میلادی و 107 فروند در سال 2016 میلادی اوراق شدند.

با این وجود، انتظارمی رود بازار این صنعت درسال 2019 میلادی به شدت افزایش پیدا کند، براساس جدیدترین برآورد بیش از90 فروند شناور از ناوگان برداشته خواهند شد.

طی نه ماه نخست سال جاری میلادی، تنها 44 فروند سوپراماکس سفارش داده شده است، انتظارمی رود بلاتکلیفی حاکم بر بازار ادامه داشته باشد و سطح سفارش ساخت پایین باقی بماند.

این گزارش در پایان نوشت: انتظار می رود تقاضای فزاینده برای کارگوهای فله جزئی درآسیا به ویژه درچین درآمد فله بر هندی سایز را درسال آینده افزایش دهد. از لحاظ تعداد شناور پیش بینی می شود، ناوگان هندی سایز از سه هزار و 420 فروند در پایان سال جاری میلادی به سه هزار و 402 فروند درپایان سال 2019 میلادی کاهش یابد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین