mana.ir

کد خبر: ۸۰۳۸۶ |
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۱ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!

گزارش منتشر شده از banchero costa به بررسی ناوگان فله خشک در 36 ماهه نخست سال جاری میلادی و تعداد شناور‌های تحویلی، اوراقی، سفارش‌های جدید و نرخ‌ها را زیر ذره بین برده است.

به گزارش گروه بین الملل مانا، تحویل، اوراق و ثبت سفارش شناور‌های فله طی سه ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافت. نرخ چارتر زمانی برای تمامی بخش‌ها و شناور‌ها به استثنای کیپ سایز افزایش ناچیزی را تجربه کرد و قیمت فروش شناور‌های دست دوم و نو نیز با افزایش قابل توجهی روبه رو شد و سه ماه نخست را قدرتمند به پایان رساند.
۱. توسعه ناوگان 
(تحویل، اوراق، سفارش ساخت)
تعریف سایز شناور‌های حمل فله
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
تعداد شناور‌های تحویلی و سفارشی فله خشک-سالانه
(آوریل ۲۰۱۸، شناور‌هایی با ظرفیت بالاای ۲۰ هزار DWT، با احتساب افت ۳۰ درصدی)
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 در سال ۲۰۱۷ میلادی، تحویل ۴۲۵ فروند شناور حمل فله خشک هر یک با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار DWT و ظرفیت مجموع ۳۷ میلیون DWT تحویل شد. شناور‌های تحویلی شامل ۱۳ فروند VLOC (۳.۴ میلیون DWT)، ۵۹ فروند کیپ سایز (۱۱.۶ میلیون DWT)، ۱۳ فروند پست-پاناماکس (۱.۲ میلیون DWT)، ۱۰۰ فروند پاناماکس (۸.۱ میلیون DWT)، ۱۶۱ فروند سوپراماکس (۹.۸ میلیون DWT) و ۷۹ فروند هندی سایز (سه میلیون DWT) بود. در سال جاری میلادی بازار شاهد افت تحویل شناور‌ها و رسیدن آن به ۲۶۰ فروند با ظرفیت ۲۴ میلیون DWT خواهد بود.
تعداد شناور‌های تحویلی فله خشک-ماهانه
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 در مارس سال جاری میلادی تحویل شناور‌های فله بر خشک به ۱۸ فروند هر یک با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار DWT و ظرفیت مجموع دو میلیون DWT رسید که شامل دو فروند VLOC (۰.۶۵ میلیون DWT)، دو فروند کیپ سایز (۰.۳۹ میلیون DWT)، سه فروند پست- پاناماکس (۰.۲۷ میلیون DWT)، سه فروند پاناماکس (۰.۲۳ میلیون DWT)، پنج فروند سوپراماکس (۰.۳۲ میلیون DWT) و سه هندی سایز (۰.۱۱ میلیون DWT) می‌شد.
در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز ۸۵ فروند شناور با حجم کلی ۸.۲ میلیون DWT تحویل شد که در مقایسه با ۲۰۲ واحد به ظرفیت ۱۷.۹ میلیون DWT در مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی، شاهد افت بود.
اوراق شناور‌های حمل فله خشک- ماهانه
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 هفت فروند شناور در مارس سال جاری میلادی به ظرفیت مجموع ۰.۸ میلیون DWT روانه یارد اوراق شد که شامل چهار فروند کیپ سایز (۰.۶۸ میلیون DWT)، دو فروند سوپراماکس (۰.۰۹ میلیون DWT) و یک فروند هندی سایز (۰.۰۳ میلیون DWT) بود. طی سه ماه نسخت ۲۰۱۸ میلادی نیز ۲۰ فروند شناور با ظرفیت مجموع دو میلیون DWT اوراق شدند که در مقایسه با ۵۵ فروند با ظرفیت پنج میلیون DWT افت قابل توجهی را تجربه کرد.
تعداد شناور‌های سفارشی فله خشک- سالانه
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
هفت سفارش جدید با ظرفیت مجموع ۰.۸ میلیون DWT شامل شش فروند کیپ سایز (۰.۷۲ میلیون DWT) و یک فروند سوپراماکس (۰.۰۶ میلیون DWT) در مارس سال جاری میلادی ثبت شد. تعداد سفارش‌ها طی سه ماه نخست ۲۰۱۸ میلادی به ۴۵ مورد با ظرفیت ۶.۷ میلیون DWT رسید که شامل ۱۳ فروند پاناماکس، ۱۲ کیپ سایز و ۹ VLOC بود. تعداد سفارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی با ۲۱ واحد و ظرفیت ۲.۷ میلیون DWT با افت همراه بود.
 
۲. بازار‌های چارتر و خرید و فروش (نرخ، قیمت و حجم فروش)

میانگین چارتر زمانی برای شناور‌های کیپ سایز در بورس بالتیک- فصلی
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
نرخ چارتر شناور‌های کیپ سایز به طور میانگین و در مارس سال جاری میلادی تقریبا ۱۰.۲۰۰ دلار به ازای هر روز برآورد شد که در مقایسه ماه به ماه و سال به سال به ترتیب افت ۲۰.۵ و ۳۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد. اوضاع نابسامان جوی در برزیل جنوبی و طوفان‌های شدید در استرالیا به طور جدی بر نرخ چارتر کیپ سایز‌ها تاثیر گذاشت.
 
میانگین چارتر زمانی برای شناور‌های پاناماکس در بورس بالتیک- فصلی
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
در مارس ۲۰۱۸ میلادی نرخ شناور‌های پاناماکس به طور میانگین به ۱۲.۶۰۰ دلار در روز رسید که خبر از افزایش ۱۶.۶ و ۳۲.۶ درصدی آن به ترتیب در مقایسه ماه به ماه و سال به سال می‌دهد.
 
میانگین چارتر زمانی برای شناور‌های سوپراماکس در بورس بالتیک- فصلی
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 نرخ چارتر زمانی برای شناور‌های سوپراماکس در مارس ۲۰۱۸ میلادی روزانه به ۱۲ هزار دلار رسید که در مقایسه ماه به ماه و سال به سال به ترتیب رشد ۲۱.۷ و ۳۱.۵ درصدی را پشت سر گذاشت.

میانگین چارتر زمانی برای شناور‌های هندی سایز در بورس بالتیک- فصلی
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 رشد نرخ چارتر زمانی برای شناور‌های هندی سایز در بورس بالتیک و مارس ۲۰۱۸ میلادی قابل توجه بود و افزایش ۱۷.۹ و ۲۴.۶ درصدی را در مقایسه ماه به ماه و سال به سال تجربه کرد.

نرخ‌های چارتر زمانی یک ساله فله خشک- ۳۶ ماه اخیر
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 از زمان افت شدید نرخ‌های دوره‌ای در فوریه ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، بازار شاهد بهبود نرخ‌ها در تمامی قسمت‌های فله خشک است به گونه‌ای که سطوح جدید در مقایسه با سال گذشته میلادی توانسته رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کند.

قیمت سفارش ساخت شناور‌های فله خشک- ۳۶ ماه اخیر
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
قیمت سفارش ساخت تا حدودی ثابت ماند و تنها قیمت شناور‌های کیپ سایز و سوپراماکس افزایش یک درصدی را در مارس ۲۰۱۸ میلادی در مقایسه با ماه گذشته تجربه کردند. در مجموع و در مقایسه سال به سال قیمت سفارش ساخت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت.

قیمت شناور‌های دست دوم پنج ساله فله خشک- ۳۶ ماه اخیر
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 قیمت شناور‌های دست دوم فله خشک در مارس سال جاری میلادی و در مقایسه با ماه گذشته افزایش جزئی را تجربه کرد و البته در این میان قیمت هندی سایز‌ها با رشد قابل توجهی همراه بود. ارزش شناور‌های دست دوم سوپراماکس، پاناماکس و کیپ سایز شاهد رشد یک درصدی و هندی سایز ها، چهار درصدی اعلام شد. در مقایسه سال به سال ارزش شناور‌های دست دوم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بالاتر متغیر بود.

فروش گزارش شده شناور‌های دست دوم فله خشک
عملکرد ناوگان فله خشک در تمامی بخش ها یکدست نیست!
 ۵۴ شناور دست دوم در مارس ۲۰۱۸ میلادی شامل دو فروند کیپ سایز، دو فروند پست-پاناماک، ۱۹ پاناماکس، ۲۱ سوپراماکس و ۱۰ هندی سایز بود. طی سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز بازار شاهد فروش ۱۵۱ فروند شناور دست دوم بود که ۵۹ سوپراماکس، ۳۹ پاناماکس و ۳۷ هندی سایز آن را تشکیل داد.
برچسب ها: فله خشک ناوگان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین