mana.ir

کد خبر: ۴۲۸۶۳ |
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۵ - ۰۴ خرداد ۱۳۹۳
سازمان بنادر با محیط زیست هماهنگ شود
سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه مدیریت آب توازن کشتی ها مستلزم همکاری مثبت با محیط زیست دریایی است و باید این همکاری ها ارتقاء یابد.
پروین فرشچی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مانا گفت: در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران (حفاظت از محیط زیست خزر) که در تاریخ 6 تا 8 خرداد در ترکمنستان برگزار می شود در خصوص انتقال دبیرخانه موقت از ژنو به منطقه ( کشورهای حاشیه دریای خزر) تصمیم گیری می شود و به احتمال بسیار زیاد از ماه ژانویه 2015 مقر دبیرخانه به منطقه منتقل خواهد شد.
وی ادامه داد : طبق حروف الفبا در چهار سال اول مقر دبیرخانه در کشور آذربایجان خواهد بود و سپس به ترتیب به کشورهای ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان منتقل می شود.
وی با اشاره به چهار پروتکل این کنوانسیون افزود: این کنوانسیون که از سال 2006 در منطقه لازم الاجرا شده است دارای چهار پروتکل تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی با ماهیت فرامرزی، کنترل آلودگی ها ناشی از فعالیت ها در خشکی و پروتکل مقابله با آلودگی نفتی است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پروتکل مربوط به کنترل آلودگی ها ناشی از فعالیت ها در خشکی با ماهیت فرامرزی و پروتکل مقابله با آلودگی نفتی در قوانین داخلی کشور به تصویب رسیده و اجازه الحاق به آن از سوی مجلس صادر شده است.
فرشچی در ادامه تصریح کرد: انتظار داریم دو پروتکل مربوط به تنوع زیستی و ارزیابی اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی نیز در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ترکمنستان به امضاء برسد.
ارتقاء نقش ایران در همکاری های منطقه ای و بین المللی
وی با اشاره به برنامه های مختلف سازمان محیط زیست با سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ( راپمی) گفت: بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات محیط زیست دریایی و ارتقاء نقش ایران در همکاری های منطقه ای و بین المللی از موضوعات دیگری است که سازمان محیط زیست به دنبال اجرای آن است.
وی افزود: در گذشته ایران در همکاری های منطقه ای و بین المللی به خصوص در خلیج فارس و دریای عمان نقش فعالی نداشت ،که فعال تر شدن این نقش از جمله اهداف سازمان است همچنین گشت دریایی 2016 راپمی از جمله برنامه هایی است که زمینه های بحث و گفتگو در خصوص این گشت دریایی در هفته جاری آغاز می شود.
طرح پایش و مدیریت محیط زیست دریایی
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح جامع پایش و مدیریت محیط زیست دریایی از جمله مباحثی است که سازمان به طور جدی به دنبال انجام آن است تصریح کرد: در زمان های گذشته طرح های آمایش سرزمین، مدیریت سواحل، پهنه بندی و تعیین مناطق حساس را دارا بودیم اما اطلاعات مربوط به این طرح ها به روز نشده و تاریخ بسیاری از آنها گذشته است.
وی در ادامه با بیان اهمیت به روز کردن اطلاعات و گنجاندن آنها در یک طرح جامع گفت: ما به دنبال این هستیم که اطلاعات و داده های مربوط به آمایش سرزمین، پهنه بندی و مناطق حساس را به روز کرده و یک طرح جامع را مطرح کنیم.
فرشچی در خصوص پایش ملی محیط زیست دریایی گفت: به نظر ما لازم نیست پایش محیط زیست در هر نهادی به صورت جداگانه صورت گیرد. در این خصوص از نهاد های مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی که نقش فعالی در این زمینه داشته دعوت به عمل آمده است تا با توافق در مورد پارامترها، با توجه به ظرفیت های موجود در هر نهاد پایش ملی محیط زیست به صورت یکپارچه انجام شود.
نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر
وی با بیان جدا بودن مساله رژیم حقوقی دریای خزر از مساله همکاری های محیط زیستی گفت : از همان ابتدا با حمایت وزارت امور خارجه بر سر جدا بودن مساله رژیم حقوقی و همکاری های زیست محیطی توافق شد تا همکاری های زیست محیطی به دلیل مسائل رژیم حقوقی به تعویق نیفتد.
فرشچی با تاکید بر لزوم مجزا نگه داشتن همکاری های زیست محیطی و مسائل رژیم حقوقی افزود: در حال حاضر یک رژیم حقوقی در دریای خزر وجود دارد اما این رژیم حقوقی نهایی نشده که باید نهایی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: ما در راستای همکاری های زیست محیطی هرچه در توان داریم در منطقه به کار خواهیم گرفت خوشبختانه این همکاری ها تا کنون خوب بوده و ابزار های قانونی موجودهم به ما کمک می کند تا همکاری های خود را در منطقه حفظ کنیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره دستاوردهای خوب زیست محیطی علیرغم نوپا بودن همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: تا کنون موفق شده ایم سه دوره برنامه همکاری های زیست محیطی را در منطقه تکرار کنیم که به واسطه این همکاری ها به نتایج بسیار خوبی در مورد شناخت علمی و فنی دریای خزر، نحوه همکاری بین کشورها، انتقال دبیرخانه به منطقه و اجرایی شدن پروتکل ها دست یافته ایم.
وی گفت: با توجه به جوان بودن همکاری ها، به ایجاد این همکاری ها افتخار و ادامه آن را روشن می بینم.
کنوانسیون آب توازن و لزوم همکاری سازمان بنادر و محیط زیست
فرشچی در خصوص کنوانسیون آب توازن کشتی ها گفت: در بسیاری از کشورها سازمان محیط زیست به عنوان مرجع ملی این موضوع را پی گیری می کند اما در کشور ما این کار بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و این سازمان باید نقش مرجع ملی بودن را به درستی ایفا کند.
وی در ادامه گفت: مرجع ملی این نیست که کنوانسیون در اختیار این مرجع قرار گیرد و همه ارتباطات و فعالیت ها و پروژه ها را همین سازمان به تنهایی انجام دهد بلکه بدین معنی است که مرجع ملی در سطح ملی هماهنگ کننده باشد و نه انجام دهنده. سازمان بنادر و دریانوردی باید هماهنگی های لازم را با سازمان و معاونت محیط زیست دریایی بوجود آورد.
وی تصریح کرد: موفق شدن سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه مدیریت آب توازن کشتی ها مستلزم همکاری مثبت با محیط زیست دریایی است و باید این همکاری ها ارتقاء پیدا کند.
اسکراپ کشتی ها
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به معضلات اسکراپ کردن و بیرون کشیدن کشتی های مغروق در کشور گفت: تجربه کشورهایی که دارای کارخانه های اسکراپ کشتی هستند نشان می دهد که آنها با مشکلات زیست محیطی بسیار پیچیده ای مواجه هستند و ما نباید به خاطر ایجاد چنین اشتغالی در کشور، زندگی و سلامت مردم بومی یک منطقه را زیر سوال ببریم.
وی در ادامه تصریح کرد: در هر تصمیم گیری مساله مقرون به صرفه بودن مطرح است و مهم این است که چگونه این واژه را معنی کنیم ، مقرون به صرفه بودن به معنای بارگشت اقتصادی یا بازگشت اقتصادی به همراه سلامت مردم.
فرشچی با تاکید بر اینکه تصمیم به ساخت کارخانه اسکراپ کشتی در کشور وجود ندارد گفت: البته انجام مطالعات علمی و فنی برای ایجاد چنین یاردی دور از عقل هم نیست و با توجه به تجربه و مسئولیتی که سازمان بنادر و دریانوردی بر عهده دارد می توان یک پروژه مشترک مطالعاتی را در این خصوص انجام داد تا اگر زمانی سیاستگذاران به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که چنین کارخانه ای در کشور ایجاد شود مطالعات علمی و فنی در خصوص جانمایی و تکنولوژی های جدید و ... انجام شده باشد.
وی در خصوص مشکلات مبنی بر خروج کشتی رافائل از زیر دریا هم گفت: مطالعات علمی و فنی در خصوص خروج این کشتی از دریا انجام نشده است ضمن اینکه طی چند سال گذشته این کشتی تبدیل به زیستگاه طبیعی برای موجودات دریایی شده است. علاوه بر این کشتی رافائل دارای ارزش فرهنگی برای مردم بومی است و آنها هم مخالف خروج کشتی از دریا هستند.
وی درادامه افزود: پیشنهاد ما به نیروی دریایی که خواستار خارج کردن کشتی رافائل از دریاست این است که حتما برای این کار یک کمیته تخصصی تشکیل دهد تا موضوع از لحاظ علمی و فنی بررسی شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین