mana.ir

با ظرفیت‌های علمی کشور، امنیت اقتصادی را در اقیانوس‌ها برقرار کنیم
دریادار ایرانی:

با ظرفیت‌های علمی کشور، امنیت اقتصادی را در اقیانوس‌ها برقرار کنیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در حوزه امنیت اقتصادی باید حضوری فعال داشت، افزود: باید با بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های علمی کشور، امنیت اقتصادی را در عمق اقیانوس‌ها با اقتدار برقرار کنیم.
بازگشت ناو شهید مهدوی سپاه از مأموریت اقیانوسی

بازگشت ناو شهید مهدوی سپاه از مأموریت اقیانوسی

پنجمین ناو گروه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیروی دریایی سپاه پس از ۳۹ روز ماموریت با حضور دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان مورد استقبال قرار گرفت.
آخرین اخبار