۲۶ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۷

آگهی مناقصه عمومی(خرید یک فروند شناور لندینگ کرافت )

کد خبر: ۹۳۳۷۱

موضوع مناقصه: خرید یک فروند شناور لندینگ کرافت

نام مناقصه‌گزار: شرکت کشتیرانی والفجر(سهامی عام)

نشانی مناقصه‌گزار: تهران– خیابان قائم مقام فراهانی –بالاتر از میدان شعاع  پلاک 97  

مهلت و آدرس دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ 26/04/1401لغایت 06/05/1401 می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت کشتیرانی والفجر به آدرس www.valfajr.ir و یاwww.mana.ir  مراجعه و اسناد را دریافت دارند.

مهلت و آدرس تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/05/1401 اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر و موم شده، به صورت حضوری با همراه داشتن معرفی‌نامه در نشانی مناقصه گزار« تهران– خیابان قائم مقام فراهانی –بالاتر از میدان شعاع  پلاک 97- » به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند.

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 2 %مبلغ پیشنهادي به صورت ضمانت‌نامه بانکی به نام (شرکت کشتیرانی والفجر) یا بصورت فیش نقدی واریزی به حساب بـه حساب شماره373.8600.662266.1 نزد بانك پاسارگاد شعبه سنایی (شماره شبا 560570037386000662266101IR)تهیه و تسلیم نمایند.

زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه ظرف 5 روز پس از اتمام مهلت ارسال اسناد مناقصه؛ در محل سالن جلسات شرکت گشایش خواهد یافت. جلسه بازگشایی پاکات بدون حضور شرکت کنندگان برگزار می‌گردد، لازم به ذكر است هرگونه نقص در تکمیل اسناد و اطلاعات مورد نياز باعث حذف پیشنهاد واصله می‌گردد.

 کلیه هزینه‌های انجام مناقصه بر عهده برنده مناقصه است و در صورت امتناع نفرات اول و دوم برنده مناقصه از انجام معامله، شرکت در ضبط تضامین و سپرده آنها مختار می‌باشد.

شرکت کشتیرانی والفجر در قبول یا رد کلیه پیشنهادات دارای اختیار تام بوده و شرکت کنندگان در مناقصه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمایند.

 در صورت نیاز به کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی لطفاْ با شماره تلفن‌های ذیل تماس حاصل فرمایید. 

* روابط عمومی شرکت به شماره 02188842938

 

اسناد مناقصه لندینگ گرافت

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار