اخبار مهم آموزش
اگر یک هکر کنترل کشتی شما را در دست بگیرد چه می‌کنید؟

اگر یک هکر کنترل کشتی شما را در دست بگیرد چه می‌کنید؟

دانشگاه فنی و علوم طبیعی نروژ به دریانوردان آموزش می‌دهد که چگونه به یک حمله سایبری در حال انجام پاسخ دهند.
امضای تفاهم همکاری میان مؤسسه آموزشی کشتیرانی با دانشگاه سولنت انگلستان

امضای تفاهم همکاری میان مؤسسه آموزشی کشتیرانی با دانشگاه سولنت انگلستان

اولین جلسه آنلاین بین ریاست و معاونین دانشگاه سولنت با مدیرعامل و مشاور آموزش و پژوهشی مؤسسه أموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.
سیاست راهبردی کشور استفاده از دریانورد ایرانی است

سیاست راهبردی کشور استفاده از دریانورد ایرانی است

مدیر کل امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اهمیت توسعه کمی و کیفی آموزش دریانوردان گفت: «قابلیت صادرات دریانورد به‌صورت کلی در کشور وجود دارد؛ با این حال، ما هنوز راه درازی تا تبدیل شدن به یک کشور تامین‌کننده و عرضه‌کننده دریانورد در پیش داریم و رسیدن به آن هدف هم، اما و اگر‌های بسیار دارد.»
۲