اخبار مهم صنایع
اشتهای شناورداران در ثبت سفارشات جدید رو به افزایش است

اشتهای شناورداران در ثبت سفارشات جدید رو به افزایش است

همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان، اشتهای مالکان برای ثبت سفارش های جدید در بازار کشتیرانی روبه فزونی گزارش شده است.
سکوی دریایی فاز 22 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شد

سکوی دریایی فاز 22 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شد

پس از اتمام موفقيت آميز مراحل ساخت و انتقال نخستین سكوي دریایی طرح توسعه فاز 22 پارس جنوبی ، اين سازه در موقعیت استقرار پایه های سکوی فاز 22 در خلیج فارس نصب شد.
بهره برداری از دومین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

بهره برداری از دومین ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی

مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی گفت: دومین ردیف شیرین سازی گاز پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی، پس از انجام آزمون های پیش راه اندازی و راه اندازی به بهره برداری رسید.
۲