اخبار مهم حمل و نقل
ادامه سکوت بازار سفارس ساخت در ماه جاری

ادامه سکوت بازار سفارس ساخت در ماه جاری

شرکت کارگزاری allied یونان به تحلیل بخش های مختلف بازار کشتیرانی در هفته گذشته پرداخت.
ناوگان فله خشک یونان گسترش می یابد

ناوگان فله خشک یونان گسترش می یابد

شرکت کشتیرانی فله خشک Star Bulk مستقر در یونان کسب شانزده فروند شناور فله خشک را از شرکت کشتیرانی Augustea Atlantica SpA ایتالیا و شرکت بین المللی York Capital Managementنهایی کرده است.
کانتینربرها، شگفتی سازان بازار هفته گذشته کشتیرانی!

کانتینربرها، شگفتی سازان بازار هفته گذشته کشتیرانی!

شرکت کارگزاری allied یونان به تحلیل بخش های مختلف بازار کشتیرانی در هفته گذشته پرداخت.
۲