اخبار مهم حمل و نقل
تاخیر در احداث پل خط آهن بر روی اروندرود

تاخیر در احداث پل خط آهن بر روی اروندرود

مدیرکل راه آهن جنوب علت تاخیر در احداث پل 700متری خط آهن بر روی اروندرود در نزدیکی بندر بصره را انجام نشدن تعهدات دولت عراق در ساخت خط آهن 32کیلومتری شلمچه به بصره عنوان کرد.
کاهش تقاضای تجارت از آسیا به خاورمیانه

کاهش تقاضای تجارت از آسیا به خاورمیانه

بررسی ها نشان می‌دهد، میزان تقاضا از آسیا به خاورمیانه و آسیای جنوبی در سراشیبی نزول قرار گرفته است.
شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس در ساحل بوشهر پهلوگرفت

شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس در ساحل بوشهر پهلوگرفت

شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس مربوط به پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی کشور به منظور نمونه برداری و مطالعات دریایی در بندر بوشهر پهلوگرفت.
۲