اخبار مهم بورس
افزایش شاخص بورس بالتیک برای کیپ سایزها

افزایش شاخص بورس بالتیک برای کیپ سایزها

شاخص اصلی حمل و نقل بورس بالتیک برای دومین بار متوالی افزایش یافت و بالاترین میزان به شناور‌های کیپ سایز اختصاص یافت.

"حخزر" 144 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی دریای خزر با تقسیم 144 ریال سود به ازای هر سهم پایان یافت.
مجمع عمومی عادی سالیانه
با حضور 90 درصد سهامداران؛

مجمع عمومی عادی سالیانه "حخزر" آغاز شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد " حخزر" با حضور 97.3 درصد از سهامداران در بندر انزلی آغاز شد.
۳