اخبار مهم بورس

"حکشتی" افزایش سرمایه می دهد

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و برنامه نوسازی ناوگان افزایش سرمایه می دهد.

ورود بیمه معلم به فرا بورس به زودی

دکتر غلامرضا کردزنگنه : شرکت بیمه معلم در فرابورس پذیرفته شده و در حال انجام تشریفات مربوط به درج نماد و آماده سازی شرایط برای عرضه عمومی است.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:

توسعه ناوگان ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: به سرعت و طی دو سال آینده ناوگان ملی را توسعه می دهیم.
۲