اخبار مهم بورس
مجمع سالیانه کشتیرانی جمهوری اسلامی برگزار می شود

مجمع سالیانه کشتیرانی جمهوری اسلامی برگزار می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت حفاری شمال

افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت حفاری شمال

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت حفاری شمال برگزار شد.
بازار شناورهای افراماکس تکانی در بورس بالتیک خورد

بازار شناورهای افراماکس تکانی در بورس بالتیک خورد

چارترها توانستند در هفته گذشته به موجب افت میزان تقاضا در خلیج خاورمیانه، فشار کمتری را متحمل شوند که به دنبال آن نرخ حمل و نقل با افت همراه شد.
۲