اخبار مهم گمرک
افزایش 15 درصدی صادرات از گمرک امیرآباد

افزایش 15 درصدی صادرات از گمرک امیرآباد

درآمدهاي وصولی گمرك اميرآباد از ابتدای سال جاری به 47 میلیارد ریال رسيد که اين ميزان در مقایسه با درآمد 24 میلیارد ریالی در مدت مشابه سال قبل از آن، به میزان 96 درصد افزايش داشته است.
افزایش 13درصدی صادرات کالا از گمرکات خوزستان

افزایش 13درصدی صادرات کالا از گمرکات خوزستان

ناظر گمرکات خوزستان گفت: در سال گذشته هفت میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی از گمرکات خوزستان صادر شده که در مقایسه با سال ماقبل آن از نظر ارزشی 13 درصد رشد نشان می دهد.
افزایش 134 درصدی درآمد عمومی گمرک آستارا

افزایش 134 درصدی درآمد عمومی گمرک آستارا

مدیر کل گمرک آستارا در آمد عمومي این اداره كل در یک ماهه سال جاري را  مبلغ 37 ميليارد و 264 ميليون ريال عنوان کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که درآمد عمومی گمرک آستارا نسبت به مدت مشابه سال قبل  134 درصد افزایش داشته است.
۲