اخبار مهم بیمه
آغاز اقدامات کمیته ملی ترانشیپ؛

70 هزار کارگر عرشه شناورهای سنتی بیمه می شوند

مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به تحولات منطقه ای کمیته ملی ترانشیپ برای توسعه این بخش اقدامات عاجل خود را آغاز کرده است.
خسارت 60میلیارد ریالی به لنج های صیادی هندیجان

خسارت 60میلیارد ریالی به لنج های صیادی هندیجان

فرماندار هندیجان گفت: خسارت حادثه آتش سوزی در لنج های صیادی هندیجان 60میلیارد ریال برآورد شده است.
۲