اخبار مهم مناطق آزاد
سرمایه گذاری 66هزار میلیارد ریالی در منطقه آزاد اروند

سرمایه گذاری 66هزار میلیارد ریالی در منطقه آزاد اروند

معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند گفت:در پنج سال اخیر، 66هزار میلیارد ریال در بخش صنایع منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری شده است.
ورود روزانه سه هزار گردشگر بدون ویزا به منطقه آزاد اروند

ورود روزانه سه هزار گردشگر بدون ویزا به منطقه آزاد اروند

کنسول ایران در بندر بصره گفت: روزانه سه هزار گردشگرعراقی بدون داشتن ویزا وارد منطقه آزاد اروند و بنادر آبادان و خرمشهر می شوند.
گره ترخیص خودروهای اروندی از گمرک باز شد

گره ترخیص خودروهای اروندی از گمرک باز شد

پس از پنج ماه، بالاخره گره ترخیص قانونی خودروهای اروندی از گمرک سازمان منطقه آزاد اروند مستقر در بندر خرمشهر باز شد.
۲