اخبار مهم دولت و مجلس
موافقت مجلس با تشکیل سازمان صنایع دریایی وابسته به وزارت دفاع

موافقت مجلس با تشکیل سازمان صنایع دریایی وابسته به وزارت دفاع

نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت کردند.
تاثیر کم توجهی در توسعه حمل و نقل به دیگر بخش های کشور

تاثیر کم توجهی در توسعه حمل و نقل به دیگر بخش های کشور

بی توجهی به حمل و نقل سایر بخش های کشور را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
ناوگان حمل و نقل دریایی قدرتمند ضرورت کشور است

ناوگان حمل و نقل دریایی قدرتمند ضرورت کشور است

ناوگان دریایی ایران باید قوی تر از سایر کشورها و حتی همسایگان خود باشد و وجود ناوگان حمل ونقل دریایی قدرتمند ضرورت کشوراست.
۲