اخبار مهم آموزش
اولین جلسه هم اندیشی نخبگان دریایی کشور برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی نخبگان دریایی کشور برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی نخبگان دریایی کشور در راستای ارتقا سیستم آموزش دریانوردی برگزار شد.
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان کشتیرانی آغاز شد

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان کشتیرانی آغاز شد

مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران آغاز شد.
آموزش دریانوردی به توجه ویژه حاکمیت نیاز دارد
یک استاد متخصص حمل و نقل دریایی:

آموزش دریانوردی به توجه ویژه حاکمیت نیاز دارد

رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: آموزش در بخش دریایی یک امر راهبردی و نیازمند حمایت مستقیم دولت است.
۲