اخبار مهم آموزش
حمایت از دریانوردان حق آنهاست
پیام وزیر راه و شهرسازی:

حمایت از دریانوردان حق آنهاست

وزیر راه و شهرسازی حمایت از دریانوردان را نه تنها حق آن‌ها بلکه تکلیف سنگین بر دوش دولتمردان دانست.
گرامی داشت روز جهانی دریانورد در کشتی ناردیس

گرامی داشت روز جهانی دریانورد در کشتی ناردیس

روز جهانی دریانورد در میان جمع کارکنان کشتی ناردیس متعلق به ناوگان کشتیرانی دریای خزر گرامی داشته شد.
دریانوردان سهم ویژه ای در تامین رفاه مردم دارند
پیام مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی دریانورد:

دریانوردان سهم ویژه ای در تامین رفاه مردم دارند

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پیامی روز جهانی دریانورد را به دریانوردان دریا دل کشور تبریک گفت.
۲