اخبار مهم آموزش
لزوم مدیریت ورودی دانشجو و هماهنگی دانشگاه‌های دریایی
معاون مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر تأکید کرد:

لزوم مدیریت ورودی دانشجو و هماهنگی دانشگاه‌های دریایی

معاون مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: طبق آمار به دست آمده هم اکنون حدود ۶۴۱ نفر متقاضی گذراندن دوره کارورزی دریایی هستند که این عدد نشان می‌دهد که ما به همکاری بیشتر و نزدیک‌تر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دریایی نیاز داریم.
موفقیت مؤسسه آموزشی کشتیرانی در تجدید گواهی‌نامه مدیریت کیفیت

موفقیت مؤسسه آموزشی کشتیرانی در تجدید گواهی‌نامه مدیریت کیفیت

مؤسسه آموزشی کشتیرانی موفق به تجدید گواهی‌نامه مدیریت کیفیت شد.
برگزاری آزمون‌های شایستگی دریانوردی به صورت آنلاین

برگزاری آزمون‌های شایستگی دریانوردی به صورت آنلاین

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های بین المللی تخصصی سازمان بنادر گفت: آزمون‌های سراسری شایستگی دریانوردی در سمت‌های نامحدود به صورت آنلاین از صبح امروز آغاز شد.
۲