اخبار مهم آموزش
تمرین مقابله با آلودگی نفتی در بندرگاه خرمشهر

تمرین مقابله با آلودگی نفتی در بندرگاه خرمشهر

معاون دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر از برگزاری تمرین مقابله با آلودگی نفتی در بندرگاه خرمشهرخبر داد.
صنعت دریانوردی کشور نیازمند ارتقاء علمی است
مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی:

صنعت دریانوردی کشور نیازمند ارتقاء علمی است

مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: مدیریت دانش در جهان حرف اول را میزند، ما نیز باید در این زمینه با قدرت وارد شویم.
همایش ایمنی حمل و نقل دریایی به کار خود پایان داد
با صدور قطعنامه

همایش ایمنی حمل و نقل دریایی به کار خود پایان داد

اولین همایش ایمنی در حمل و نقل دریایی با صدور قطعنامه به کار خود پایان داد.
۲