mana.ir

کد خبر: ۸۲۵۳۴ |
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۸ - ۰۷ دی ۱۳۹۷

شیب نزولی ساخت و تحویل شناور فله بر خشک در سال 2018

بازار سفارش ساخت و تحویل شناور فله بر خشک از 418 فروند در سال 2017 میلادی به 258 فروند در سال 2018 کاهش یافت.

به گزارش گروه بین الملل مانا، شرکت کارگزاری بانچروکاستا سنگاپور در ابتدای این گزارش درباره تحویل شناوردرسال 2017 میلادی نوشت: درسال گذشته تعداد 427 فروند فله بر با ظرفیت بیش از 20 هزارDWT به ناوگان جهانی پیوستند، مجموع ظرفیت آنها به 37 میلیون و 100هزار DWT رسید. این شناورها شامل 13 فروند حمل کننده غول پیکرسنگ معدن VLOC(سه میلیون و 400 هزارDWT )، تعداد 59 فروند کیپ سایز( 11 میلیون و 600 هزار DWT)، تعداد 13 فروند پست- پاناماکس (یک میلیون و 200 هزار و DWT 100)، تعداد 100 فروند پاناماکس (هشت میلیون و 100 هزار DWT )، تعداد 162 فروند سوپراماکس (9 میلیون و 900 هزار DWT) و 80 فروند هندی سایز( سه میلیون DWT) بود. با توجه به افت تحویل شناور، انتظار می رود تحویل شناور به سطح پایین تری حدود 290 فروند شناور معادل 29 میلیون DWT ظرفیت درکل سال 2018  باشد.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

درماه نوامبرسال 2018 میلادی، تحویل تعداد 22 فروند شناور با ظرفیت بیش از 20 هزارDWT به ثبت رسید، روی هم رفته مجموع ظرفیت به سه میلیون DWT می رسد. این شناورها شامل چهار فروند حمل کننده غول پیکرسنگ معدن VLOC (یک میلیون و 520 هزار DWT)، دو فروند کیپ سایز(0.40 میلیون DWT)، یک فروند فله بر پست پاناماکس (0.10 میلیون DWT)، پنج فروند فله بر پاناماکس (0.41 میلیون DWT)، هفت فروند سوپراماکس (0.44 میلیون DWT) و سه فروند هندی سایز (0.11 میلیون DWT) بودند.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

طی 11 ماه نخست سال 2018 میلادی، تعداد 258 فروند شناور با مجموع ظرفیت  26 میلیون و 400 هزار DWT تحویل داده شده است، درحالی که درمدت مشابه تحویل تعداد 418 فروند شناور با مجموع ظرفیت 36 میلیون و200 هزار DWT گزارش شده بود.

درماه یازدهم سال 2018 میلادی، تعداد چهارفروند فله بر با مجموع ظرفیت 0.29 میلیون DWT اوراق شدند. ازاین تعداد، یک فروند فله برکیپ سایز (171 هزار DWT)، دو فروند سوپراماکس (0.09 میلیون DWT) و یک فروند فله برهندی سایز ( 30 هزار DWT ) میزبان یاردهای اوراق بودند.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

قابل توجه اینکه، طی 11 ماه نخست سال جاری میلادی، 39 فروند شناور با مجموع ظرفیت سه میلیون و 600 هزار DWT اوراق شدند، درحالی که درمدت مشابه سال گذشته اوراق تعداد 186 فروند با مجموع ظرفیت 13 میلیون DWT به ثبت رسیده است.

این گزارش ادامه داد: درماه نوامبرسال 2018 میلادی، سفارش تعداد 19 فروند شناورجدید با مجموع ظرفیت دو میلیون و 400 هزار DWT به ثبت رسید. ازاین تعداد 10 فروند کیپ سایز( یک میلیون و 80 هزار DWT) و 9 فروند سوپراماکس (0.55 میلیون DWT) بود. هم چنین در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی، سفارش ساخت تعداد181 فروند شناورجدید با مجموع ظرفیت 20 میلیون و 200 هزار DWT گزارش شد، درحالیکه سفارش ساخت تعداد 135 فروند شناور با مجموع ظرفیت 19 میلیون و 200 هزار DWT درمدت مشابه سال گذشته به یاردها داده شد.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

 درماه مذکور، میانگین نرخ کرایه حمل فله برکیپ سایز به حدود 12 هزار و 600 دلار در روز رسید، رقمی که به ترتیب نسبت به ماه گذشته یعنی اکتبر و ماه نوامبرسال 2018 میلادی روند کاهشی 32.0 درصد و 43.5 درصد را نشان می دهد.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

نرخ های کرایه حمل فله بر پاناماکس به حدود 11 هزار و 700 دلار در روز رسید که نسبت به ماه اکتبر شیب نزولی 14.2 درصدی را نشان داد، اما درمقایسه با ماه نوامبر سال 2017 میلادی 4.9 درصد افزایش داشت. به دنبال روند کاهشی تقاضای ذغال سنگ چین، نرخ های کرایه حمل درماه نوامبرافت پیدا کرد.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: میانگین نرخ های کرایه حمل سوپراماکس به حدود 11 هزار و 200 دلار در روز درماه نوامبر سال 2018 میلادی رسید که نسبت به ماه اکتبر 14.4 درصد افت داشت، اما درقیاس با ماه نوامبرسال 2017 رشد 6.9 درصد را نشان می داد.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

درماه نوامبرسال 2018 میلادی میانگین نرخ کرایه حمل فله برهندی سایز به حدود 9 هزار و 400 دلار در روز رسید که نسبت به ماه اکتبر 1.9 درصد افت داشت، اما درمقایسه با ماه نوامبرسال گذشته روند افزایشی 0.2 درصد را به همراه داشت.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

شایان ذکراست: قیمت ساخت شناورجدید برای سایزهای کوچک تر روند پایداری را درماه نوامبرسال 2018 میلادی درمقایسه با ماه اکتبر آن نشان داد، درحالی که قیمت ساخت کیپ سایز و پاناماکس رشد یک درصدی را به همراه داشت. اما قیمت های ساخت شناور در قیاس با ماه نوامبرسال 2017 روند افزایشی بین 10الی 14 درصد تجربه کرد.

افزون براین ارزش شناور دست دوم برای فله برهای پاناماکس وهندی سایز درماه نوامبرسال 2018 میلادی در مقایسه با ماه اکتبر آن نسبتا پایدارباقی ماند. درحالی که قیمت های کیپ سایز و سوپراماکس افت یک درصد را به همراه داشت. اما ارزش شناورهای دست دوم در قیاس با ماه نوامبرسال 2017  روند افزایشی 6 الی 9 درصد را به نمایش گذاشت.

در پایان این گزارش آمده است، درماه نوامبرسال 2018  میلادی، فروش 41 فروند شناور دست دوم به ثبت رسید، این شناورها شامل 6 فروند کیپ سایز، دو فروند پست پاناماکس، 12 فروند پاناماکس، 14 فروند سوپراماکس و هفت فروند هندی سایز بودند. روی هم رفته در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی 531 فروند شناور به فروش رسیدند که از این تعداد 195 فروند سوپراماکس، 130 فروند هندی سایز و 124 فروند پاناماکس گزارش شده است.

تحلیل ماهانه بازار فله خشک بانچروکاستا//

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین