mana.ir

کد خبر: ۸۲۳۸۰ |
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۳ - ۲۹ آبان ۱۳۹۷
طی هفته گذشته مشاهده شد:

استقبال گرم مالکان از بازار سفارش ساخت

گروه تحقیقی کلارکسونز لندن به روال همیشگی، بازار تانکرها، فله بر‌ها و سفارش ساخت شناور‌های جدید در هفته گذشته را به دایره توصیف کشاند.

به گزارش گروه بین الملل مانا گروه تحقیقی کلارکسونز لندن درتحلیل هفتگی خود با گریزی به بخش‌های مختلف بازار کشتیرانی نوشت: طی هفته گذشته بازار نفتکش های غول پیکرنسبتا آرام سپری شد. علیرغم اینکه فعالیت هایی درمنطقه آفریقای غربی مشاهده شد اما به طورکلی بازار را می توان با کسادی فعالیت و شیب نزولی تر نرخ کرایه حمل روایت کرد. مالکان مشتاق به آغاز سناریوی فیکس شناورها برای دهه نخست ماه دسامبرهستند، ورود کارگوها به بازار و کوتاه شدن صف شناورهای آماده به بارگیری بدان معنی است که شاهد جهش نرخ کرایه حمل در روزهای آینده خواهیم بود.

سوئزماکس

روند قوی نرخ کرایه حمل درمدیترانه/ دریای سیاه استمرار داشت. صف کوتاه شناورهای آماده به بارگیری چارترها را مجبور به تسلیم شدن کرد، نرخ کرایه حمل در مسیر آفریقای غربی- قاره انگلستان با رسیدن به 120 WS روند افزایشی هفتگی را به نمایش گذاشت. اما ازسوی دیگر تقاضا درآسیا کاهش یافت و نرخ کرایه حمل در مسیر خلیج فارس- ساحل غربی هند به 122.5 WS افت پیدا کرد. روند بازار نگاه بسیاری ازمالکان شناورهای بلست (بدون بار و خالی) از سنگاپور را به سمت آفریقای غربی و مدیترانه سوق می دهد.

 افراماکس

در دریای شمال/ حوزه بالتیک، نرخ کرایه حمل درهفته گذشته نسبتا پایدار باقی ماند. شرایط بازار درمدیترانه/دریای سیاه جالب تربود، به گونه ای که نرخ کرایه حمل در مسیر دریای سیاه- مدیترانه به 155 WS افزایش یافت. سطوح مشابه نرخ کرایه حمل برای مسیرهایی ازمدیترانه انتظار می رود.

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

 تانکر حمل مشتقات نفتی تمیز

غرب سوئز: درحالیکه دوهفته پیش بازار تانکر حمل مشتقات نفتی تمیز روزهای بسیار شلوغی را تجربه کرد، اما طی هفته گذشته از شتاب فعالیت ها به شدت کاسته شد. نرخ کرایه حمل تانکر MR درمسیر قاره انگلستان- USAC به 140 WS افت کرد و صف شناورهای آماده به بارگیری طویل شد. با این وجود نرخ کرایه حمل درخلیج آمریکا به طورچشم گیری افزایش یافت.

شرق سوئز: بازار تانکرهای MR هفته شلوغی را به نمایش گذاشت و روزگار را به کام مالکان شیرین شیرین ساخت. به طوریکه نرخ کرایه حمل درمسیر خلیج –آفریقای شرقی به 180 WS و درمسیر ساحل غربی هند –ژاپن به 155 WS افزایش یافت. از طرف دیگر بازارهای تانکر LR کمتر فعال بود و نرخ های کرایه حمل به طور کلی روند نسبتا پایدارهفتگی را نشان دادند.

 تانکر حمل مشتقات نفتی کثیف

در بازار اروپایی تانکرهای پاناماکس حمل مشتقات نفتی کثیف، نرخ کرایه حمل به 132.5 WS تنزل پیدا کرد. هم چنین در بازار تانکرهای هندی سایز، نرخ کرایه حمل در مسیر سراسر مدیترانه به 225 WS کاهش یافت. بازار در قاره انگلستان نسبتا غیرفعال ظاهر شد، اما با این وجود نبود تناژ سبب افزایش نرخ کرایه حمل به 220 WS درمسیرسراسر قاره انگلستان شد.

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

فله برها

کیپ سایز:

نرخ کرایه حمل فله بر کیپ سایز روند نزولی بیشتری را درهفته گذشته به نمایش گذاشت، تمایل منفی و اختلال ناشی از ریل خارج شدن قطار حامل سنگ آهن شرکت -BHP - بزرگ‌ ترين شرکت معدني جهان- را باید دلیل شیب اخیر بازار ذکر کرد. نرخ کرایه حمل فوری درمسیرTubarao-Qingdao به 15هزار و 500 دلار برای هرتن کاهش یافت. میانگین نرخ کرایه حمل کیپ سایز با ایستادن بر روی تنها هفت هزار و 403 دلار در پایان هفته، روند نزولی 12 درصد هفته به هفته را به همراه داشت.

پاناماکس:

به دنبال سایه بلاتکلیفی پیرامون محدودیت های واردات ذغال سنگ چینی، نرخ کرایه حمل در پاسیفیک و درمسیر اندونزی-چین و استرالیا-چین افت شدیدی را تجربه کرد. ازسوی دیگر درآتلانتیک، صف کوتاه تر پاناماکس های آماده به بارگیری منجر به رشد نرخ کرایه حمل شد، اگرچه تمایل حاکم بر بازاربه طور کلی منفی بود.

هندی سایز:

سایه بلاتکلیفی پیرامون محدودیت های واردات ذغال سنگ چینی بازارهندی سایز درحوزه پاسیفیک را نیز تحت تاثیر قرارداد و نرخ کرایه حمل شیب نزولی به خود گرفت. درآتلانتیک، نرخ های کرایه حمل پایدارتربودند، اما کارگوهای تازه بیشتری برای افزایش نرخ کرایه حمل نیازاست.

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

 بازار کانتینری

علیرغم اینکه بازار چارتری کشتی های بزرگ تر فعالیت هایی را به نمایش گذاشت، اما تعداد معاملاتی که به روی کاغذ آمد درمقایسه با هفته پیش ازآن افت کمی را به همراه داشت. دربخش کشتی های کانتینری پاناماکس قدیمی، تقاضای افت جزئی را نشان داد. همچنین درهفته گذشته تعدادی از معامله ها در بخش کشتی های کانتینری با ظرفیت دو هزار الی سه هزار TEU به ثبت رسید. افزون براین در بخش فیدری، تحرکاتی در بازار مشاهده شد، اما با این وجود تعداد کشتی های بیکارهمچنان مانعی سر راه افزایش نرخ کرایه حمل محسوب می شود.

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

 

سفارش ساخت

در بخش فله خشک، بانک Communications Financial Leasing سفارش ساخت ده فروند فله برکیپ سایز با ظرفیت 180 هزار DWT را به کشتی سازی Shanghai Waigaoqiao چین داد. شناورها پس از تحویل در سال 2020 تحت چارتر شرکت Shandong Shipping Corporation SDSC  هموطن قرار خواهند گرفت.

افزون براین کشتی سازی Chengxi چین برنده دریافت سفارش ساخت دو فروند فله بر کامسارماکس با ظرفیت 82 هزار DWT از شرکت کشتیرانی Wah Kwong هنگ کنگ شد. شناورها قراراست درسال 2021 تحویل داده شوند.

در بخش تانکر، شرکت Wilmar International مستقر درسنگاپور سفارش ساخت دو فروند تانکر IMO II با ظرفیت 19 هزار و 700 DWT به همراه چهار فروند انتخابی دیگر را به کشتی سازی Wuchang SB چین داد. شناورها درسال 2020 تحویل داده خواهند شد.

دربخش کشتی کانتینری، کشتی سازی Zhoushan Changhong چین قرارداد سفارش ساخت شش فروند کشتی کانتینری با ظرفیت یک هزار و 800 TEU را دریافت کرد، زمان تحویل شناورها پایان سال 2020 اعلام شده است. این کشتی سازی همچنین سفارش ساخت شش فروند کشتی کانتینری با ظرفیت یک هزار و 800 TEU را از شرکت Sea Consortium سنگاپوردریافت کرد. افزون براین، شرکت کشتیرانی ون های تایوان ساخت 12 فروند کشتی کانتینری با ظرفیت دو هزار و 38 TEU به همراه چهار فروند انتخابی دیگر را به کشتی سازی CSSC Huangpu Wenchong چین سفارش داد.

شرکت کشتی سازی و صنایع سنگین CMHI Jiangsu چین قراراست یک فروند شناور کروز را برای شرکت SunStone Ships ساخته و درسال 2022 تحویل دهد. شرکت مهندسی و کشتی سازی Dae Sun SB کره جنوبی برنده سفارش ساخت یک فروند کشتی مسافربری / حمل خودرو از شرکت Hanil Express شد، زمان تحویل شناورسال 2020 اعلام شده است.

 و درنهایت، شرکت Weihai Haida چین سفارش ساخت دو فروند کشتی مسافربری را به کشتی سازی Shandong Huanghai هموطن داد.

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

 

 بازار فله خشک

طی هفته گذشته تعدادی از منابع بازاری گزارش دادند، کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین درنظر دارد محدودیت های بندری سختگیرانه که می تواند به طورچشم گیری واردات ذغال سنگ را دست کم در پایان سال جاری میلادی کاهش دهد، اجرا کند. جزئیات کامل هنوزمنتشرنشده است اما این تاثیر می تواند گسترده و قابل توجه باشد. ناگفته نماند طی ده ماه نخست سال جاری میلادی واردات دریابرد ذغال سنگ چین به میانگین 22 میلیون تن درماه رسید، رقمی که معادل حدود 20 درصد از حجم کلی تجارت جهانی دریابرد ذغال سنگ است.

 

تحلیل هفتگی کلارکسونز//

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین