mana.ir

کد خبر: ۸۰۸۹۸ |
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۵ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نگاهی بر بازار کانتینری از دریچه بیمکو

بیمکو نوشت: در بازه زمانی چهار ماه و نیم از سال جاری میلادی، بازار کشتی های کانتینری شاهد رشد تقاضا و سکوت محض در بازار اوراق بوده است. 

به گزارش گروه بین الملل مانا بیمکو در جدیدترین تحلیل خود از بخش کشتی کانتینری نوشت: در بازه زمانی چهار ماه و نیم از سال جاری میلادی، رشد تقاضا، افت نرخ کرایه حمل  و سکوت مطلق بازار اوراق هویدا بود.

تقاضا

این گزارش ادامه داد: روند واردات فزاینده کانتینرهای بارگیری شده به ساحل شرقی آمریکا USEC همچنان به عنوان امری بسیار مهم برای صنعت کشتیرانی کانتینری استمرار دارد. در سه ماه نخست سال جاری میلادی حجم واردات کانتینرهای بارگیری شده به USEC رشد 10.4 درصد را به نمایش گذاشت، به عبارت دیگر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 215 هزار TEU کانتینر بیشتر وارد شد.

 از سوی دیگر صادرات با افزایش 55 هزار TEU رشد 3.8 درصد را نشان داد. این روند حکایت از عدم توازن در تجارت خارجی آمریکا دارد که پیوسته نیز در حال تغییر است. در سال 2013 میلادی، پنج کانتینر وارد USEC  و چهار کانتینر از این منطقه صادر  می شد. اما در سال جاری میلادی، شش کانتینر وارد و چهار کانتینر صادر می شود.

این روند عدم توازن در خطوط تجاری ساحل غربی آمریکا USWC نیز دیده می شود. در سال 2013 میلادی میلادی ده کانتینر وارد USWC و شش کانتینر خارج می شد. اما در سال جاری میلادی، ده کانتینر وارد و پنج کانتینر خارج می شود. روشن است، واردات رشد قویتری از صادرات را تجربه می کند.

در ادامه این گزارش آمده است: علیرغم رشد مبثت تقاضا، اما بازار نرخ کرایه حمل نتوانست با قدرت بر پای خود بایستد. در بازه زمانی چهار ماه و نیم از سال جاری میلادی میانگین شاخص نرخ کرایه حمل کانتینری شانگهای چین CCFI به ترتیب در مسیر چین- ساحل شرقی آمریکا USEC افت پنج درصد و در مسیر چین - ساحل غربی آمریکا USWC افت هفت درصد را به نمایش گذاشت. اما اگر خود نرخ کرایه حمل SCFI را در نظر بگیریم، روند کاهشی بسیار ملموس تر از این ارقام بوده است، به طوریکه نرخ کرایه حمل طی چهار ماه و نیم از سال جاری میلادی در مسیرهای USEC و USWC به ترتیب شیب نزولی 18 و 22 درصد را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.

تغییر موج نرخ کرایه حمل کانتینری مستلزم تغییراتی است

از سوی دیگر علایم نگران کننده مشابهی در مسیر تجاری شرق دور به اروپا نیز مشاهده شد. میانگین CCFI در مسیر مذکور سه درصد کاهش داشت، در حالیکه نرخ کرایه حمل SCFI روند نزولی 15 درصد را طی کرد. در مسیر تجاری شرق دور-اروپا تنها نرخ کرایه حمل پایین نیست، بلکه رشد جابجایی کانتینری نیز ضعیف است. در سه ماه نخست سال جاری میلادی جابجایی کانتینری در مسیر تجاری مذکور رشد ناچیز یک درصد را نشان داد، به عبارت دیگر تنها 36 هزار و 572 TEU کانتینر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته جابجا شد.

 عرضه

در بازه زمانی چهار و نیم از سال جاری میلادی ناوگان کشتی کانتینری رشد 2.9 درصد را تجربه کرده است. بیمکو پیش بینی می کند، در کل سال جاری میلادی یک میلیون و 100 هزار TEU ظرفیت تناژ به ناوگان جهانی خواهد پیوست، از سوی دیگر 250 هزار TEU ظرفیت تناژ روانه یاردهای اوراق خواهد شد. لازم به ذکر است: انتظار می رود برای کل سال جاری میلادی شاهد رشد 4.3 درصد ظرفیت ناوگان کانتینری باشیم.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی تعداد 64 فروند کشتی با ظرفیت مجموع 534 هزار TEU تحویل داده شده است. از این تعداد 35 فروند زیر چهار هزار TEU ظرفیت و ده فروند بالای 20 هزار TEU ظرفیت دارند.

از لحاظ اوراق، بازار ماه ژانویه سال جاری میلادی ضعیف ظاهر شد و این کساد در ماه فوریه حتی شدت بیشتری گرفت. در هر یک از ماههای مارس و آوریل اوراق تنها یک فروند کشتی کانتینری به ثبت رسیده است.

از این نکته نیز نباید غافل ماند که میانگین سایز 14 فروند کشتی اوراق شده در سال جاری میلادی به یک هزار و 840TEU میرسد و انتظار می رود شاهد اوراق کشتی کانتینری با سایز بزرگ تر از این نیز نخواهیم بود، چرا که کشتی های کانتینری بزرگ هنوز کاملا نو و سرپا هستند. 

از سوی دیگر میانگین سایز کشتی های جدید سفارش داده شده به هشت هزار و 350TEU میرسد. قابل توجه اینکه، معضل ظرفیت مازاد در بخش کشتی کانتینری به قوت خود باقی خواهد ماند، جاییکه مسیر رشد ناوگان نیز بیش از اندازه دست انداز و ناهمواری دارد.

ناگفته نماند،گام های بازار سفارش ساخت شناور جدید نسبت به  بازار تحویل شناور کوتاه تر برداشته می شود.  قطر دفتر سفارش  ساخت در حال کاهش است، به طوریکه در حال حاضر دو میلیون و 600 هزار TEU ظرفیت در دفتر سفارش ساخت شناور دیده می شود. در مقایسه، این رقم به یک سوم ظرفیت سفارش ساخت شش میلیون و 800 هزار TEU ثبت شده  در ماه جولای 2008 می رسد.

 در ماه آوریل سال جاری میلادی تعداد سفارش ساخت ده فروند کشتی کانتینری نئو پاناماکس با ظرفیت 12 هزار TEU( زمان تحویل 2020-2021) و چهار فروندکشتی کانتینری با ظرفیت 14 هزار و 300TEU( زمان تحویل 2019-2020) به ثبت رسیده است.

طی ده سال گذشته، ناوگان کشتی کانتینری با ظرفیت یک هزار الی دو هزار TEU افت کمی را تجربه کرده است. در حالیکه ناوگان کشتی های با ظرفیت 100 الی 999TEU و دو هزار الی سه هزار TEU به ترتیب 17 و 14 درصد افت را نشان می دهد. از میان کشتی های با ظرفیت سه هزار الی شش هزار TEU ، ناوگان کشتی قدیمی پاناماکس شیب نزولی 12 درصد را طی دو سال اخیر و 24 درصد را طی شش سال اخیر طی کرده است.

 از سال 2010 الی 2016، ناوگان کشتی های کانتینری با ظرفیت شش الی هشت هزار TEU روند صعودی 34 درصد را به همراه داشته است. اما طی دو سال اخیر ناوگان مذکور چهار درصد کاهش را به نمایش گذاشت.

تغییر موج نرخ کرایه حمل کانتینری مستلزم تغییراتی است

 چشم انداز

 در سال جاری میلادی بخش کانتینری یک شروع پر از دست انداز و چالش را به نمایش گذاشته است. رشد تقاضا برای واردات از آمریکا به طور فزاینده ای استمرار دارد، در حالیکه رشد واردات شرق دور از اروپا به طور بحرانی پایین است.

آمار و ارقام تجارت کانتینری CTS نشان می دهد، مجموع تقاضا در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 میلیون و 600 هزار TEU بوده است، رقمی که حکایت از رشد 4.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. این روند هم راستا با پیش بینی بیمکو برای کل سال جاری میلادی است، به طوریکه شرایط کلی بازار بهبود می یابد، اما در عین حال تفاوت منطقه ای در جابجایی کانتینری کاملا هویدا است.

در حالیکه تقاضای کلی رشد قوی است، در مسیر تجاری شرق دور به اروپا ضعیف است و به طور کلی نرخ کرایه حمل به طور فزاینده ای شیب نزولی را طی می کند.

 این واقعیت را باید در ذهن نگاه داشت که توقف بازار اوراق کشتی کانتینری زودهنگام به نظر می رسد. ظرفیت مازاد هم چنان وجود دارد و رشد جابجایی در مسیرهای تجاری با حجم جابه جایی بالا، ضرروی و حیاتی است. آنچه مسلم است اینکه برای تغییر موج نرخ کرایه باید یک تغییراتی را به وجود آورد.

در سال 2017 میلادی تجارت از اروپا به آمریکای جنوبی و مرکزی و از شرق دور به آمریکای جنوبی و مرکزی به ترتیب رشد 12 و 11 درصد را به همراه داشت. در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز رشد مذکور به ترتیب 13 و 15 درصد بوده است.

در مدت مذکور هم چنین واردات از اروپا و شرق دور به آمریکای جنوبی و مرکزی به یک میلیون و 350 هزار TEU رسید.

در ماه آوریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول IMF پیش بینی خود از رشد تجارت جهانی برای سال جاری میلادی را از 4.4 درصد به 5.1 درصد برای اقتصادهای توسعه یافته و به 6.0 درصد برای بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه ارتقا داد. در صورت محقق شدن پیش بینی ها، خبرهای خوبی برای کشتیرانی کانتینری در راه است.

 این گزارش در پایان نوشت: رشد بالاتر پیش بینی شده تولید ناخالص داخلی GDP برای اقتصادهای پیشرفته به معنی یک ضریب افزایش بالای تجاری برای کشتیرانی کانتینری است.

 

تغییر موج نرخ کرایه حمل کانتینری مستلزم تغییراتی است

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین