ردپای زمستان بر روی عرشه

ردپای زمستان بر روی عرشه

۱۳۹۸/۰۲/۱۶ - ۱۵:۳۲
پرتره ای زیبا از بلنی ماهی

پرتره ای زیبا از بلنی ماهی

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۲:۵۱
تخلیه کالا از کشتی (+ عکس)

تخلیه کالا از کشتی (+ عکس)

۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۱۷:۰۱
پناهگاهی به قیمت جان

پناهگاهی به قیمت جان

۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۰۹:۳۷
عشق پدری

عشق پدری

۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۰:۵۶
مرگ سفید(+ عکس)

مرگ سفید(+ عکس)

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۵:۴۳
عکاسی زیر آب

عکاسی زیر آب

۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۰۹:۵۶